Mokka
MIDDLE

Validering av ATM-tjänster Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Mocha, TypeScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
38 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Mocha | TypeScript | Validering av ATM-tjänster - Skriv en serie Mocha-valideringstester för ATM.

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Mocha, QA, Typscript

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om kvalitetssäkring, testning

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, testning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp