Selen
MIDDLE

Extraktion av uppgifter Test för Mellanliggande QA-utvecklare | Selenium, .NET

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
48 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | Selenium | Hämta text från ingångskodgapet genom att bedöma kunskaperna om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Interaktion med sidelement - få fram elementens storlek kodgap som bedömer kunskap om Java, QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | Hantering av fönsterhanteringar kodgap med bedömning av kunskap om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | .NET, Selenium | Dataextraktion - Implementera metoder i klassen SeleniumTask.SeleniumExecutor för att klara alla tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | Selenium | WebDriverVänta kodgapet genom att bedöma kunskap om QA, Selenium

Nivå: Medium

Testade färdigheter: QA, Selenium

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, undantag, QA, Selenium, staleness, väntetider.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, C#, undantag, QA, Selenium, Staleness, väntar

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp