junit
MIDDLE

ATM-tjänst | Autentisering och validering av insättningar Test för QA-ingenjör i mitten | JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av metodkodgapet som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Programmeringsuppgift

QA | JUnit | ATM-tjänst | Autentisering och validering av insättningar

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit, Maven, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Livscykel och testannotationer kodgap bedömning av kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av annotationskoden gap som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om manuell testning, kvalitetssäkring, testning och enhetstestning.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Manuell testning, QA, testning, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp