junit
MIDDLE

Autentisering och validering av insättningar Test för QA-ingenjör i mitten | JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
64 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | JUnit | Parametrerade test i JUnit5 kodgap som bedömer kunskap om JUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Kör testet med parametrar som tillhandahålls av annotationskoden gap som bedömer kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit 5 | Livscykel och testannotationer kodgap bedömning av kunskap om Java, JUnit 5, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit 5, QA

Luckor i koden

QA | JUnit | Användning av assertThat-kodgapet som bedömer kunskapen om JUnit, JUnit4, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, JUnit4, QA

Programmeringsuppgift

QA | JUnit | ATM Service | Autentisering och validering av insättningar - Skriv testfall för att verifiera programvaran för bankomater (ATM).

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Java, JUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om JUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JUnit, QA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp