nunit
MIDDLE

Tester för API för dokumenthanteringssystem Test för QA-ingenjör i mitten | .NET, NUnit

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
85 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | NUnit | Basic parallelization code gap assessing knowledge of NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Programmeringsuppgift

QA | .NET | NUnit | Tester för API för dokumenthanteringssystem - Implementera ett NUnit-test som kontrollerar verksamhetskraven för ett API för dokumenthanteringssystem.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, C#, NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Test management code gap assessing knowledge of NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Parametrizing tests code gap assessing knowledge of NUnit, QA

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

8 choice questions assessing knowledge of .NET, .NET Core, ML.NET, NUnit, QA, Testing, xUnit

Nivå: Medium

Testade färdigheter: .NET, .NET Core, ML.NET, NUnit, QA, Testing, xUnit

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp