React
MIDDLE

Kontaktformulär Test för Middle React-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
55 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React | Kontaktformulär - Gör klart formuläret så att det har alla följande funktioner: användaren kan logga in, så namn och e-post fylls i efter att formuläret har skickats bör ett 'Tack' meddelande visas.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, JavaScript, React

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, JS och React.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, JS, React

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp