React Native
MIDDLE

Cheeper - en ny app för sociala medier Test för Middle React Native-utvecklare | JavaScript, TypeScript

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
107 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

React Native | Tema och kontext kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Luckor i koden

React Native | Funktionella komponenter och timer-kodgap som bedömer kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Programmeringsuppgift

React Native | Cheeper - en ny app för sociala medier - Slutför implementeringen så att grundläggande sociala kontakter blir möjliga.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: ES7, JavaScript, React Hooks, React Native, Typescript

Luckor i koden

React Native | Miljöberoende kod kodgap bedömning av kunskap om JavaScript, React Native

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, React Native

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskapen om React Native.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: React Native

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp