DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
Ruby
MIDDLE

Document Builder App Test för Middle Ruby Developer

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
74 minutes
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Document builder - Create a document builder tool for a XML-like documents.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Ruby

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.