Ruby
MIDDLE

App för flygledare | Platsbokning och analys av flygningar Test för Ruby-utvecklare i mitten | Ruby on Rails

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
40 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Flygadministratörsapplikation | Platsbokning och flyganalys - Implementera funktioner som saknas i flyg' datahanteringsapplikationen, t.ex. platsbokning och flyganalys.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Ruby on Rails.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp