Ruby
MIDDLE

Rapport om skolundervisning Test för Ruby-utvecklare i mitten

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
104 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | School Lessons Report - Implementera två metoder: en för att importera uppgifter om lektioner och en för att generera en rapport om elever.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp