Salesforce
MIDDLE

Räkna möjligheter Test för Mellanliggande Salesforce-utvecklare | Apex, SOQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
93 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Salesforce | Apex | Schemaläggning av koden för utförandet gapet som bedömer kunskapen om Apex, Salesforce

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Apex, Salesforce

Programmeringsuppgift

Salesforce | SOQL | Opportunities Counting - Räkna möjligheter med beställningar under ett visst räkenskapsår.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Salesforce, SOQL

Luckor i koden

Salesforce | Apex | Uppdatera REST API Apex-klass kodgap som bedömer kunskap om Apex, Salesforce

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Apex, Salesforce

Luckor i koden

Salesforce | SOQL | Välj poster från en viss överordnad kodgap som bedömer kunskap om Salesforce, SOQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Salesforce, SOQL

Luckor i koden

Salesforce | SOQL | Hämta poster med vissa språk Kodgap som bedömer kunskap om Salesforce, SOQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Salesforce, SOQL

Programmeringsuppgift

Apex | Record Updater Identification - Implementera den lösning som inte påverkar den nuvarande automatiseringen.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Apex, Salesforce

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Apex, Salesforce, SOQL, SOSL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Apex, Salesforce, SOQL, SOSL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp