SQL
MIDDLE

Musikbutik Test för Middle SQL-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
38 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift och valfrågor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Music Store | Time function - Skriv en fråga som beräknar längden på alla låtar på varje cd.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp