SQL
MIDDLE

Online-butik Test för Middle SQL-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
37 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Lägg till en beräknad kolumn kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Online Store | Välj kunder med specificerade beställningar - Skriv en fråga som väljer kunder med specificerade beställningar.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om MySQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MySQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp