TypeScript
MIDDLE

API för kafferekommendationer för appen My Barista Test för Middle TypeScript-utvecklare | Nest.JS, Node.JS, REST API

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
126 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | NestJS | API för kafferekommendationer för appen My Barista - Implementera NestJS REST-tjänst för att betygsätta och rekommendera kaffetyper.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: NestJS, Node.JS, REST API, Typescript

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Typsnitt

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp