TypeScript
MIDDLE

HR-avdelningen Test för Middle TypeScript-utvecklare | Redux, Selectors

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

TypeScript | Redux Selectors | HR Department - Implementera Redux Selectors som behandlar HR-data. Genomförandet kommer att testas mot snapshot-tester.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Redux, Selectors, Snapshot-Testing, Typescript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om JavaScript, Typescript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp