PHP
MIDDLE

Kategorier Repository Test för Webbutvecklare i mitten | PHP, JavaScript, SQL

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Ingen dubblett utan tydlig kodglapp som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Programmeringsuppgift

PHP | Categories Repository - Implementera PDO-förfrågningar som returnerar giltiga resultat om filmer till användare.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PDO, PHP, PHP 7

Luckor i koden

SQL | Lägg till en beräknad kolumn kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSS, ES6, HTML, JavaScript, WCAG 2.0 och webbtillgänglighet.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, ES6, HTML, JavaScript, WCAG 2.0, webbtillgänglighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp