security
MIDDLE

SSTI Test för Regular Cybersecurity Engineer

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
70 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | Generate the password hash code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Hashing, MD5, Password

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Hashing, MD5, Password

Luckor i koden

Cybersäkerhet | Netcat Skanning av kodgapet för att bedöma kunskapen om cybersäkerhet, Nnetcat, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nnetcat, Portscan

Luckor i koden

Cybersäkerhet | TCP Scan på privilegierade portar kodgap som bedömer kunskap om cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersäkerhet, Nmap, Portscan

Uppgift

Cybersecurity | SSTI Challenge - In this challenge the contestant is given a task with a microblog engine. The task is to achieve remote execution on the server. The flawed usage of templates enables that

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, SSTI, Vulnerabilities

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Frågor om valmöjligheter

1 choice questions assessing knowledge of Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Logical thinking, Sequence, Soft Skills

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp