Android
SENIOR

Påminnelseapp Test för Senior Android-utvecklare | Android-tjänst, BroadcastReceivers

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
165 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Påminnelseapplikation - Implementera saknade funktioner i påminnelseapplikationen med hjälp av BroadcastReceivers, Services, Intent-planering med AlarmManager och Notifications API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android Service, BroadcastReceivers, Intent

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Android, Gradle

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Gradle

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

[Ebook]
[Ebook]
DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp