Android
SENIOR

Påminnelseapp Test för Senior Android-utvecklare | Android-tjänst, BroadcastReceivers

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
165 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Java | App för påminnelser - Implementera saknade funktioner i programmet för påminnelser med hjälp av BroadcastReceivers, tjänster, schemaläggning av intentioner med hjälp av AlarmManager och Notifications API.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Android-tjänst, BroadcastReceivers, Intent, Java

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Android, Gradle

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Gradle

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp