Android
SENIOR

Bitmap-manipulering Test för Senior Android-utvecklare | Kotlin

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
52 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Android | Klassimplementering av autogenererad kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Programmeringsuppgift

Android | Kotlin | Bitmap manipulation - Komplett bildmanipuleringsprogram som utför vissa operationer på den valda bilden.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Bitmap, Exif, Kotlin

Luckor i koden

Android | Starka referenscykler kodglappbedömning av kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | Injicera ett namngivet fält med Dagger 2-kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp