Android
SENIOR

Asynkrona anrop från native till Java via JNI Test för Senior Android-utvecklare | Kotlin, C, Java

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Asynkrona samtal från native till Java via JNI - Tillhandahåll den saknade JNI-delen av kommunikationskombinationen native-Java som uppfyller vissa krav.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, C, Java, JNI, Kotlin

Luckor i koden

Android | Klassimplementering av autogenererad kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Luckor i koden

Android | Injicera ett namngivet fält med Dagger 2-kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp