Android
SENIOR

JNI Magic Test för Senior Android-utvecklare | Kotlin, C

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
58 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Android | Klassimplementering av autogenererad kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Programmeringsuppgift

Android | Kotlin, C | JNI Magic - Implementera JNI-funktionen som gör det möjligt att anropa Base::getBaseComponent-metoden med endast en klientinstans.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Android NDK, Android SDK, C, JNI, Kotlin

Luckor i koden

Android | Injicera ett namngivet fält med Dagger 2-kodgap som bedömer kunskap om Android, Kotlin

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, Kotlin

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Android

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp