Angular
SENIOR

Anmälningsflöde | Komponenter och routing Test för Senior Angular-utvecklare | Angular2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Signup Flow | Komponenter och routing - Komplettera flödet för användarregistrering genom att konfigurera routing, integrera signupformuläret med datatjänster och lägga till korrekt validering av inmatningar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Routing, Mallstyrda formulär, Typscript

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Angular, JavaScript och Typescript.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, JavaScript, Typscript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp