C++
SENIOR

Objekt Delad trådskydd Test för Senior C++-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
69 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

C++ | Ref kvalificerare kodglapp som bedömer kunskaper i C++

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Luckor i koden

C++ | Mönstermatchning av mallar Kodgap som bedömer kunskap om C++, mallar

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++, mallar

Luckor i koden

C++ | Fold expressions code gap som bedömer kunskapen om C++

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Programmeringsuppgift

C++ | Object Shared Thread Guard - Implementera ett verktyg för ditt team för trådsäker åtkomst och hantering av data i en miljö med flera trådar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om C++, GIT

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: C++, GIT

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp