.NET
SENIOR

Verktyg för anpassade kartor med POI Test för Senior C#-utvecklare | .Net Framework

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
180 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | Verktyg för anpassad karta med POI - Implementera verktygen för POI-sökning (på kartan) och beräkna en optimal resväg från användarens favoritpunkter. Slutför dessutom implementeringen av en självhyst WCF-tjänst som ska tillhandahålla denna funktionalitet.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, BST-träd, C#, WCF

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp