Python
SENIOR

Strömning av data Test för Senior dataingenjör | Python, PySpark, MySQL

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
82 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

SQL | Case operator code gap som bedömer kunskapen om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Programmeringsuppgift

Python | PySpark | Fleet Management Corporation - Upptäck hastighetsöverträdelser och verifiera att en befintlig prediktor är korrekt.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: PySpark, Python 3.x, strömmande data, tabulära data

Luckor i koden

SQL | Subquery med avg operator kodgap som bedömer kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Luckor i koden

SQL | Självständig kodglapp med bedömning av kunskap om SQL

Nivå: Medium

Testade färdigheter: SQL

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Big Data, PySpark och Python 3.x.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Big Data, PySpark, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp