MongoDB
SENIOR

Fyll i en sparsam tabell Test för Senior dataingenjör | SQL, MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
56 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. SQL-uppgift, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Uppdatera poster som uppfyller kriterierna Kodglapp som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Fill sparse table - Write a query that will return the list of all users with the creation date and return the date from the previous not-null row for the entries affected with the bug.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: HSQLDB, MySQL, SQL

Luckor i koden

NoSQL | Mongo | Återge specificerade produkter kodgap som bedömer kunskap om Mongo, MongoDB, NoSQL

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Mongo, MongoDB, NoSQL

Frågor om valmöjligheter

6 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL och SQL.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp