SENIOR

Fyll i en sparsam tabell Test för Senior databasutvecklare | SQL

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
45 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Test is combined from various tasks. SQL task and Choice questions. All evaluated automatically.

Uppgiftstyper

SQL-uppgift

SQL | MySQL | Fill sparse table - Write a query that will return the list of all users with the creation date and return the date from the previous not-null row for the entries affected with the bug.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: HSQLDB, MySQL, SQL

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of SQL

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: SQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp