Angular 2+
SENIOR

Rollbaserad åtkomstkontroll för routrar Test för Senior Front End-utvecklare | Angular 2+, JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
53 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Angular | Router Rollbaserad åtkomstkontroll - Förbered en enkel RBAC för rutter och komponenter.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Angular, Angular Router, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Klassdekoratorer kodgap bedömning av kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Luckor i koden

JavaScript | Angular | Dependency Injection i tjänstekodgapet med bedömning av kunskap om Angular, JavaScript

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Angular, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om HTML

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: HTML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp