JavaScript
SENIOR

Funktionell memotisering Test för Senior Front End-utvecklare | JavaScript, HTML, CSS

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
57 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Funktionell memotisering - Skriv de två versionerna av den generiska memotiseringsmekanismen.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Funktionell, funktionell programmering, JavaScript

Frågor om valmöjligheter

9 valfrågor som bedömer kunskaperna om tillgänglighet, CSS, ES6, HTML och JavaScript.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Tillgänglighet, CSS, ES6, HTML, JavaScript

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp