HTML
SENIOR

Frågor för sociala medier + Flexbox Test för Senior Front End-utvecklare | JavaScript

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
133 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Social Media Queries | Hitta vänner efter namn - Implementera en funktion för att hitta användarens'vänner efter deras namn.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: ES6, JavaScript, löften

Programmeringsuppgift

CSS/HTML | Flexbox-navigationsbar - Komplettera CSS-definitionen och använd Flexbox för att layouta komponenterna

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS, HTML

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om AJAX, ES6, JavaScript och webbutveckling.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: AJAX, ES6, JavaScript, webbutveckling

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp