React
MIDDLE

Adressbok Test för Senior Full Stack Developer | JavaScript, Node.JS, React, Redux

Övergripande senioritetsnivå
Mellanliggande
Testets varaktighet
113 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Adressbok - Implementera ändpunkter för att hämta listan över kontakter (med fasmatchning och begränsning av resultat), hämta information om en enskild kontakt och ta bort den givna kontakten.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, REST API

Luckor i koden

MongoDB | Address Book - create a labels view code gap assessing knowledge of MongoDB

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: MongoDB

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Redux | Adressbok - Implementera saknade funktioner i en liten React-webbapplikation byggd på Redux.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: JavaScript, React, Redux

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp