React
SENIOR

Adressbok Test för Senior Full Stack Developer | JavaScript, Node.JS, React, Redux

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
175 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JavaScript | React, Redux | Adressbok - Implementera saknade funktioner i en liten React-webbapplikation byggd på Redux.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: JavaScript, React, Redux

Programmeringsuppgift

JavaScript | Node.js | Adressbok - Implementera ändpunkter för att hämta listan över kontakter (med fasmatchning och begränsning av resultat), hämta information om en enskild kontakt och ta bort den givna kontakten.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: JavaScript, Node.JS, REST API

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp