Swift
SENIOR

Nerd Airlines App Test för Senior iOS-utvecklare | Swift

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
74 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Nerd Airlines App - Build an app that is used to find the cheapest route between two given destinations. Implement a graph traversing mechanism to find the cheapest route by filling out the appropriate methods, implement a generic caching mechanism for the given two easter eggs of the app.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Generics, Graph Traversal, iOS, Memoization, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Function declaration code gap assessing knowledge of iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Extensions code gap assessing knowledge of iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Luckor i koden

iOS | Swift | Switch statement code gap assessing knowledge of iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om iOS, Swift

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp