Java
SENIOR

Brytare och mönster för förnyat försök Test för Senior Java-utvecklare | MongoDB

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
71 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

MongoDB | Indexerar kodgap som bedömer kunskapen om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Luckor i koden

MongoDB | Adressbok - uppdatera en kontaktkodglapp genom att bedöma kunskaperna om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Programmeringsuppgift

Java | Circuit Breaker and Retry pattern - Implementera circuit breaker, fallback och retry pattern i mikrotjänstarkitektur.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, mikrotjänster

Luckor i koden

MongoDB | Sortering av kodgapet för att bedöma kunskapen om MongoDB

Nivå: Medium

Testade färdigheter: MongoDB

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java, Multithreading.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java, flertrådighet

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp