Java
SENIOR

Kö för förberäkningar Test för Senior Java-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
78 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Java | Kodgap för multipel arv som bedömer kunskap om Java

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Implementationer av koder kodgap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Luckor i koden

Java | Repeating Annotations kodgap som bedömer kunskap om Java

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Programmeringsuppgift

Java | Precomputation Queue - Implementera en prioriterad kö som kommer att användas på flera noder för att asynkront förberäkna statistik om produktuppsättningar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om Java

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Java

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp