Utvecklare av mobiler
SENIOR

Swift, iOS, Android, C Test för Senior mobilutvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
100 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Android | Asynkrona samtal från native till Java via JNI - Tillhandahåll den saknade JNI-delen av kommunikationskombinationen native-Java som uppfyller vissa krav.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Android, C, Java, JNI, Kotlin

Programmeringsuppgift

iOS | Swift | Conference App Senior - Implementera en nätverkstjänst som används för att interagera med servern.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: iOS, Swift

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp