.NET
SENIOR

RSA-dekryptering WCF-tjänst Test för Senior .NET-utvecklare | C#, .NET Framework, HTML, CSS

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
49 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

CSS | Kodglapp i relativa positioner - bedömning av kunskap om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Luckor i koden

CSS | Ankarkodgap som bedömer kunskapen om CSS

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSS

Luckor i koden

HTML | Kodglapp för bildtext som bedömer kunskap om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Framework | RSA Decryption WCF Service - Slutför implementering av WCF-gränssnittet som kan dekryptera och verifiera data som krypterats med RSA.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, .NET Framework, C#, Kryptografi, RSA-dekryptering, WCF

Luckor i koden

HTML | Videokodgap som bedömer kunskapen om HTML, HTML5

Nivå: Medium

Testade färdigheter: HTML, HTML5

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om .NET, C#, Message Patterns, Metadata, WCF, webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, Meddelandemönster, Metadata, WCF, Webbapplikationer och webbtjänster, Windows Communication Foundation

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp