.NET
SENIOR

Företagets webbsida Test för Senior .NET-utvecklare | .NET 5, ASP.NET

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
106 minutes
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgift och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

.NET | Basic Common topics | Security basics | Web Application configuration protection code gap assessing knowledge of ASP.NET, C#, Security basics

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: ASP.NET, C#, Security basics

Luckor i koden

.NET Core | C# | Basics | Logging | Logging in Entity Framework Core code gap assessing knowledge of .NET Core, Basic Common topics, C#, Entity Framework Core, Logging

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET Core, Basic Common topics, C#, Entity Framework Core, Logging

Programmeringsuppgift

.NET | .NET Core | Company Web Page - Complete the implementation of a web page. The page can be displayed in English or Spanish depending on the user's culture. A user should have knowledge about the localized data annotation, the localized resources ant the action filters.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, .NET 5, .NET Core, Action filters, ASP.NET, HTTP Headers, Localized data annotation, Localized resources, User Culture, Web Page configuration

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp