DevSkiller TalentBoost logotypDevSkiller TalentScore-logotypDevSkillers logotypTalentBoost logotypTalentScore-logotyp
PHP
SENIOR

Conference application Test för Senior PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
60 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | Conference App - Implement two interfaces and some text and datetime operations.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

4 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Medium

Testade färdigheter: PHP

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of PHP

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: PHP

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.