PHP
SENIOR

XML till CSV-omvandlare Test för Senior PHP-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
90 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

PHP | XML-CSV Converter - Implementera metoder för filtrering och datatransformation för att klara alla tester.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: PHP, PHP 7

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSV, XML.

Nivå: Medium

Testade färdigheter: CSV, XML

Frågor om valmöjligheter

4 valfrågor som bedömer kunskaperna om CSV, XML

Nivå: Enkelt

Testade färdigheter: CSV, XML

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp