Django
SENIOR

Ansökan om ledighet Test för Ledande Python-utvecklare | Django

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Django | Leave request application | Workflow - Complete an application for managing employee leave requests using Django Framework.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Django, Python, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 choice questions assessing knowledge of Python, Python 3.x

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Python, Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp