Python
SENIOR

Aktiemarknadskurser Test för Senior Python-utvecklare | MongoDB, NoSQL

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
66 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Python | Metod Upplösning Beställningskodglapp som bedömer kunskapen om Python 3.x

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Python 3.x

Luckor i koden

Python | Kodgap för optimering av strängprestanda som bedömer kunskap om Python 3.x

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Python 3.x

Programmeringsuppgift

Python | MongoDB | Börskurser | Samling - Laddning och sökning av börsdata med MongoDB-samlingar.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL, Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om MongoDB, NoSQL

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: MongoDB, NoSQL

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp