Python
SENIOR

Omarbetning av SMS-applikationen Test för Senior Python-utvecklare | Python 3

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
105 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Python | Refaktorisering av SMS-applikation - Den här uppgiften utvärderar kandidatens färdigheter i `Python 3`.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Python 3.x

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskapen om Python 3.x.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Python 3.x

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp