Selen
SENIOR

Selenium, C#, JavaScript | Testning av hemsidor Test för Senior QA-utvecklare | .NET

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
81 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Prompt kodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Uttrycklig väntekodgap som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Luckor i koden

QA | .NET | C#, Selenium | Arbeta med cookies-kodgap med bedömning av kunskap om .NET, C#, QA, Selenium

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Programmeringsuppgift

QA | .NET | Selenium, C#, JavaScript | Testning av hemsidor - Implementera lösningar baserade på din kunskap om testning av cookies och JavaScript-metoder från Selenium med hjälp av C# och kontroll av webbläsarflikar från Selenium.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, Cookies, JavaScript, QA, Selenium, Selenium

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskap om .NET, C#, QA, Selenium.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, C#, QA, Selenium

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp