SENIOR

Validering av ATM-tjänsten Test för Senior QA-ingenjör | JUnit

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

JUnit | ATM-tjänst | Validering av ATM-tjänst

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: JUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

3 valfrågor som bedömer kunskaperna om prestanda, kvalitetssäkring och enhetstestning.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Prestanda, kvalitetssäkring, enhetstestning

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp