.NET
SENIOR

Enhetstester för e-posttjänster Test för Senior QA-ingenjör | .NET, NUnit

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
51 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter, valfrågor och kodluckor. Allt utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

QA | NUnit | Flera påståenden kodgap som bedömer kunskapen om NUnit, QA

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Programmeringsuppgift

QA | .NET, NUnit | Enhetstester för e-posttjänst - Skriv tester i klassen NUnitExercise.Tests/CandidateTests.cs för att verifiera klassen för e-posttjänst

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | Större uppsättningar av datakod gap som bedömer kunskapen om NUnit, QA

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Luckor i koden

QA | NUnit | TestContext kodgap som bedömer kunskap om NUnit, QA

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: NUnit, QA

Frågor om valmöjligheter

2 valfrågor som bedömer kunskapen om .NET, NUnit, QA.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: .NET, NUnit, QA

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp