Ruby
SENIOR

Loggparser CLI-applikation Test för Senior Ruby-utvecklare

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Loggparser CLI-applikation - Implementera loggfiler som analyserar en CLI-applikation.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor som bedömer kunskaperna om Ruby

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp