Ruby on Rails
SENIOR

OnTheClock i gruvan Test för Senior Ruby on Rails-utvecklare | REST API

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
75 minuter
Utvärdering
Automatisk
Testade färdigheter:

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Programmeringsuppgifter och valfrågor. Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Programmeringsuppgift

Ruby | Ruby on Rails | OnTheClock i gruvan - Implementera de två slutpunkter som beskrivs i uppgiften.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: REST API, Ruby, Ruby on Rails

Frågor om valmöjligheter

5 valfrågor för att bedöma kunskaperna om Ruby on Rails.

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Ruby on Rails

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp