SENIOR

Kampen mot bedragare Test för Senior säkerhetsingenjör | Penetrationstestning

Övergripande senioritetsnivå
Senior
Testets varaktighet
65 minuter
Utvärdering
Automatisk

Översikt över testet

Testet är en kombination av olika uppgifter. Valfrågor, kodluckor och . Alla utvärderas automatiskt.

Uppgiftstyper

Luckor i koden

Cybersecurity | Metasploit Listener code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Netcat Scan code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nnetcat, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Nnetcat, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | TCP Scan on the privileged ports code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Nmap, Portscan

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Nmap, Portscan

Luckor i koden

Cybersecurity | Elevate privileges by adding a specified entry to a file code gap assessing knowledge of Cybersecurity, Passwords, Privilege Escalation, Users

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: Cybersecurity, Passwords, Privilege Escalation, Users

Uppgift

Cybersecurity | Fighting Scammers - hack the website - Steal the credit card number used to place the order with the highest value

Nivå: Medium

Testade färdigheter: Cybersecurity, Penetration Testing

Frågor om valmöjligheter

3 choice questions assessing knowledge of ACL, algorithms, Cybersecurity, Hashing, IPC, Linux, MD5, Operating System

Nivå: Hårt

Testade färdigheter: ACL, algorithms, Cybersecurity, Hashing, IPC, Linux, MD5, Operating System

Automatisk utvärdering

Vi ger automatiskt poäng åt flervalstest och programmeringsuppgifter och utvärderar kandidaternas kod för logisk korrekthet, tidseffektivitet och kodkvalitet.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp