CTO:s roller och ansvarsområden

Publicerad: Senast uppdaterad:
Blogg om CTO:s roller och ansvarsområden

Tekniken är drivkraften i den moderna verksamheten. Ändå är teknikchefen en av de mest odefinierade positionerna bland chefer på C-nivå, vilket gör det viktigt att identifiera följande CTO:s roller och ansvarsområden.

En erfaren CTO är ofta orakel för tekniken i sin organisation. De för med sig progressiva idéer till företaget och hittar avancerade tekniska lösningar.

För att kunna anställa den perfekta specialisten måste rekryterare förstå CTO:s roller och ansvar fullt ut.

Vad är en CTO?

CTO-positionen och -ansvaret anses vara en av de vagaste rollerna på C-nivå eftersom CTO-rollen och -ansvaret beror på ett antal faktorer. Dessa inkluderar startområde, affärsbehandlingsstil, antalet interna och utlokaliserade arbetstagare och många fler.

Akademiska förlag Taylor and Francis definierar en teknikchefs roll på följande sätt:

"En befattning på ledningsnivå i ett företag eller annan enhet vars arbete är inriktat på vetenskapliga och tekniska frågor inom en organisation.."

Även om det är en helt korrekt definition kan vi fördjupa oss lite mer i CTO:s roller och ansvarsområden.

En CTO är vanligtvis den person som ansvarar för organisationens tekniska behov och dess forskning och utveckling (FoU). Ibland kallas den för teknisk chef, och den här personen är grundligt undersöker de kort- och långsiktiga behoven av en organisation. De godkänner sedan investeringar som är utformade för att hjälpa organisationen att nå sina mål.

En CTO rapporterar vanligtvis direkt till företagets verkställande direktör.

CTO:s roller och ansvarsområdenBild: Shutterstock

Vad gör en CTO?

En teknikchefs främsta uppgift är att göra det möjligt för ett företag att nå sina ekonomiska och marknadsföringsmässiga mål med hjälp av en innovativ teknisk metod. Med detta menar jag en CTO kommer att kombinera kunskap om befintlig och ny teknik. för att förse ett företag med de bästa möjliga framtida lösningarna.

Huruvida företaget är nyetablerat eller etablerat är en viktig faktor för vad en teknikchef ansvarar för. Tänk på att det inte finns någon enhetlig standard för CTO:s roll och ansvar.

De kan anlitas för två huvudsakliga syften - för att ta hand om interna affärsprocesser eller för att utveckla innovativa produkter.

Vad är CTO:s roller och ansvarsområden?Bild: Medium

Ansvarsområden för CTO

En CTO:s roll beror vanligtvis på företaget självt, inklusive de positioner som de har täckt och vad branschen kräver. Vi har sammanställt en anpassningsbar lista som du kan använda för en CTO. arbetsbeskrivning.

 • Formulera en vision för hur tekniken kommer att användas inom företaget
 • Översikt Företagets mål och tidsramar för forskning och utveckling.
 • Utveckla Tekniska aspekter av företagets strategi för anpassning till dess affärsmål.
 • Säkerställ Att de tekniska resurserna uppfyller företagets behov på kort och lång sikt.
 • Kontrollera Alla tekniska metoder följer de rättsliga normerna och efterlevnaden.
 • Identifiera och införa innovativ teknik som ger konkurrensfördelar
 • Hantera Stora team, stora data och produktlivscykeln.
 • Hjälp Avdelningarna använder tekniken på ett lönsamt sätt och fungerar som mentor för gruppmedlemmarna.
 • Övervaka Systemets infrastruktur för att säkerställa funktionalitet och effektivitet.
 • Bygg processer för kvalitetssäkring och dataskydd
 • Övervaka KPI:er och IT-budgetar för att bedöma teknisk prestanda.
 • Skriv ut med versaler. använda sig av intressenternas återkoppling för att ge råd om nödvändiga förbättringar och justeringar
 • Kommunicera teknisk strategi för partners och investerare
 • Underhåll en konsumentfokuserad inställning, med fokus på att leverera IT-projekt till marknaden
 • Gör verkställande beslut på uppdrag av företagets tekniska krav

De färdigheter som en CTO behöver

Alla teknikchefer har inte samma kompetens. Bristande erfarenhet i rollen är ibland oundviklig. Vi har sammanställt följande de bästa färdigheterna att hålla ögonen på i rollen som teknikchef.

Kunskap om det tekniska området - Inom teknikbranschen är tidigare erfarenhet och goda kunskaper om branschen avgörande. Ibland kan en CTO lära sig på vägen, men inom teknikbranschen är det lite mer komplicerat. En CTO som ständigt håller sig uppdaterad om de senaste trenderna är ett bra val.

Strategi - En effektiv CTO kan vanligtvis dra nytta av sin erfarenhet och förutse vägen till framgång genom att utforma en digital strategi.

Produkthantering - Teknik och produkt går ofta hand i hand i teknikbranschen. En toppchef bör förstå produktlivscykeln och hur man bygger nya produkter och underhåller befintliga produkter.

Tekniskt kunnig inom affärsvärlden - Det är alltid en fördel med en CTO som har en känsla för affärsverksamhet och som kan hjälpa till med slutanvändarnas krav. För många företag kan detta sammanfatta en datateknikers roll - CRM- och ERP-implementering och stöd till internationella team i tekniska frågor.

Människor, förhandlingsförmåga och mentorskap - För att deras avdelningar ska fungera effektivt bör CTO:n känna till sina anställdas styrkor och svagheter och veta hur man får ut det bästa av dem. Förmågan att inspirera människor och övertyga dem om att din vision är realistisk har båda sina fördelar. En bra teknisk direktör bör vara en person som är värd att se upp till.

Teknik - CTO bör ha en viss teknisk bakgrund. Fokuserar CTO:n sin tid på att ta fram programvara eller plattformar? I vissa företag är den tekniska aspekten en stor del av rollen. Med tiden kan detta minska och ibland krävs det inte att CTO:n kodar alls.

Datasäkerhet och efterlevnad - Kommer din CTO att behöva optimera och hantera organisationsdata? I andra branscher har säkerhet och efterlevnad vanligtvis en mycket högre prioritet. Att förstå företagets risker och standarder kan vara smärtsamt men oerhört värdefull kunskap.

De färdigheter och ansvarsområden som en CTO behöverBild: Cleveroad

Hur CTO:s roller och ansvarsområden förändras med företagets tillväxt

Som du kanske har förstått måste CTO:s roll och ansvarsområden vara flexibla. även om de arbetar för ett företag. Ju större företaget är, desto fler ledningsnivåer finns det mellan en teknikchef och de anställda som utför praktiska teknikrelaterade uppgifter.

Om CTO:n i ett litet startupföretag fungerar bra kan företaget växa snabbt och CTO:ns roll förändras avsevärt.

Eftersom en CTO:s roll förändras beroende på vilket skede i företagets livscykel som företaget befinner sig i, ska vi kort beskriva hur CTO:s ansvarsområden kan förändras.

Förutsädesstadium

När en affärsidé har blommat ut agerar CTO som en praktisk ingenjör som bekräftar affärsplanens tekniska genomförbarhet. CTO:n är (i detta skede) ibland en av medgrundarna och måste vara beredd att bygga upp den digitala produktarkitekturen, ofta utan hjälp från tredje part.

Datasäkerhet, kvalitetssäkring och driftsättning är också deras ansvarsområden.

Startup

När ett företag startar är teknikchefen starkt involverad i rekrytering av talanger och deras introduktion, utbildning och förvaltning. Deras expertis på området är avgörande för att identifiera talanger i detta skede utan en erfaren personalavdelning.

Deras ansvarsområden här omfattar bland annat följande att ta fram en teknisk stack, ger budgetförslag och försöker allmänt förbättra sin digitala produkt. Rollen här utvecklas till att bli mer av en teknisk visionär, HR-specialist och teamledare än en fullfjädrad utvecklare.

Tillväxtstadium

När ett företags livscykel konsolideras kan en teknisk direktörs arbetsuppgifter bestå av att övervaka flera utvecklingsteam samtidigt som han eller hon utvärderar processer och framsteg. Förvaltningen av den allmänna visionen för mjukvaruprodukten är den centrala drivkraften för CTO:n och uppgifter som kodning eller kvalitetssäkring sköts nu av andra medlemmar i teamet.

CTO är alltid uppmärksam på nya tekniska trender och förblir den ledande produktarkitekten och systemadministratören.

Utbyggnadsfasen

I detta skede är CTO en ledande befattningshavare som befinner sig flera nivåer bort från det praktiska utförandet av uppgifter. De är teknikavdelningens ansikte utåt och representerar företaget vid konferenser och andra professionella evenemang.

De bör ha erfarenhet av att hantera stora eller flera avdelningar och av att utreda och införa avancerad teknik.

Hur CTO:s roller och ansvarsområden förändras med företagets tillväxtBild: Keshav Infotech

CTO:s fyra ansikten

En rapport från det globala molntjänstföretaget Access Alto visar att de fyra olika typerna av Chief Technology Officer. Det lönar sig att förstå skillnaden mellan ansiktena och om ditt behov är av en teknisk eller . Drift natur.

Befälhavaren för infrastrukturen

I många företag är CTO:n ansvarig för att hantera IT-infrastrukturen inom organisationen. Här ingår följande i rollen:

 • Övervakning av data, säkerhet, underhåll och nätverk för ett företag.
 • Genomföra företagets tekniska strategi och hantera företagets övergripande tekniska färdplan.

Etablerade företag söker ofta denna typ av CTO, men mycket sällan nystartade företag.

Teknisk visionär

Många teknikföretag, särskilt inom den nystartade världen, använder CTO-rollen för att konceptualisera hur tekniken ska användas inom företaget. Här innefattar rollen följande:

 • Fastställande av företagets tekniska strategi för att det ska kunna uppnå sina mål.
 • Att söka efter den nuvarande och framtida teknik som kommer att driva företagets framgång.

Det är troligt att denna person har arbetat i företaget sedan starten.

Kundmästare

Det finns företag där CTO:n fungerar som en kanal mellan kunderna och själva företaget. Här ingår följande i rollen:

 • Ansvara för kundrelationer, förstå målmarknaden och påverka leveransen av IT-projekt i enlighet med detta.
 • Driver teknik för att leverera kundförbättringar inom UI och UX.

Customer Champion är vanligt inom teknikföretag med fokus på mjukvara.

Stora tänkare

Big Thinker är en CTO som strävar efter att tänja på gränserna för hur tekniken används inom företaget. De är ofta ambitiösa och djärva. Här ingår följande i rollen:

 • Att spela en ledande roll när det gäller att fastställa företagets strategi, hur tekniken används och hur den övergripande tekniska infrastrukturen ska drivas.
 • Skapa affärsmodeller, bidra till ny teknik och analysera målmarknader.

I den här tjänsten får den stora tänkaren fritt stöd för att tänka så ambitiöst som möjligt.

Vilken typ av CTO söker du?

När du har träffat de olika typerna av CTO-roller är det din uppgift att slutligen identifiera vilken typ av CTO du behöver för ditt företag. Beroende på bransch, organisationsstorlek och företagets ålder kan företagens behov i allmänhet sammanfattas på följande sätt till två funktioner som teknisk chef:

The teknisk ledare är en skicklig yrkesman med djup expertis inom programmering, molnbaserad konfiguration, design och andra relaterade discipliner. De skriver själva kod och kontrollerar den kod som skrivits av andra utvecklare. Den här typen av CTO förknippas ofta med nystartade teknikföretag.

Vilken typ av CTO söker du? Rollen som CTOBild: Cleveroad

The operativ chef ansvarar för övervakningen av ingenjörsteamet. CTO:erna här är utvecklare på hög nivå med starka programmeringskunskaper. Rent utvecklingsrelaterade uppgifter är dock inte deras främsta ansvarsområde. Operativa CTO:er är mer inriktade på att utforma den tekniska strategin och hantera tekniska insatser än på kodning. Denna typ av CTO förknippas i allmänhet med mer etablerade företag.

Slutord

Som redan har skrivits kan man inte definiera CTO:s roller och ansvarsområden med några få rader.

Dilemmat är att CTO är en position som ligger någonstans mellan tekniskt genomförande, operativ förvaltning och verkställande representation. Den allra bästa teknikchefen har erfarenhet av alla dessa områden.

För att både nystartade teknikföretag och globala stabila mjukvaruföretag ska lyckas är rollen som teknikchef viktig. Teknikchefen leder alla teknikrelaterade frågor och kontrollerar alla relaterade processer som syftar till att lösa företagets mjukvaruproduktutmaningar.

Även om inte alla företag behöver en CTO, kan denna roll åtminstone skapa en anpassning mellan en produkt- eller tjänstestrategi och ett företags teknikstrategi. Efter lite forskning får du reda på att många moderna CTO:er tidigare själva var utvecklare och projektledare.

Bild: Austin Distel på Unsplash

Dela inlägg

Läs mer om rekrytering av tekniker

Prenumerera på vår Learning Hub för att få nyttiga insikter direkt i din inkorg.

Kontrollera och utveckla kodningsfärdigheter utan problem.

Se DevSkillers produkter i praktiken.

Säkerhetscertifieringar och efterlevnad. Vi ser till att dina data är säkra och skyddade.

DevSkillers logotyp TalentBoost logotyp TalentScore-logotyp